Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2024/25 jakie kroki podjąć, żeby rozpocząć i zakończyć procedurę z sukcesem.

27-09-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uzyskanie wiedzy na temat działań jakie podjąć musi dyrektor i nauczyciel.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy zobowiązani są do podjęcia określonych czynności w związku z rozpoczęciem i przeprowadzeniem procedury awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2024/25. 

Program szkolenia

 • Przypomnienie podstaw prawnych, jakie obowiązują nauczycieli i dyrektorów w tzw. Nowym i starym awansie.
 • Nowy awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki dyrektora.
 • ocena pracy po rozwiązaniu stosunku pracy,
 • dokumentacja, którą należy przygotować dla nauczyciela, który będzie miał zaliczone okresy pracy na poczet przygotowania do zawodu i przystąpi do egzaminu (zaświadczenie, ocena pracy, opinia).
 • dokumentacja, którą sporządza dyrektor na zakończenie 2 roku przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • „zajęcia obserwowane”- dokumentowanie (kryteria i niezbędna dokumentacja).
 • Nowy awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki nauczyciela:
 • „zajęcia obserwowane”- przebieg i niezbędna dokumentacja,
 • wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania (termin, treść i obowiązkowe załączniki).
 • Stary awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki dyrektora.
 • ocena dorobku zawodowego- podstawy sporządzenia i treść,
 • prawidłowo przygotowane zaświadczenie,
 • potwierdzenie dokumentów.
 • Stary awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki nauczyciela.
 • jak prawidłowo zredagować wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania,
 • obowiązkowe załączniki (ocena dorobku, sprawozdanie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu).
 • Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego w nowym i starym awansie- omówienie.
 • Przebieg postępowania przed organem prowadzącym- omówienie.
 • Stary awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • podstawa prawna,
 • treść wniosku i wymagane załączniki (sprawozdanie, zaświadczenie, ocena dorobku, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu),
 • dokumentacja, którą musi sporządzić dyrektor,
 • postępowanie przed organem sprawującym nadzór- przebieg.
 • Nowy awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (po zaliczeniu okresów pracy).
 • podstawa prawna,
 • treść wniosku i wymagane załączniki („opis”, zaświadczenie, ocena pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu),
 • dokumentacja, którą musi sporządzić dyrektor,
 • postępowanie przed organem sprawującym nadzór- przebieg.

Wykładowca

Marzena Rudzewicz

edukator instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, od 24 lat związana z oświatą. Z wykształcenia polonista z I i II specjalizacji zawodowej. Autorka innowacji pedagogicznych i programów autorskich z zakresu dziennikarstwa, filmoznawstwa, kulturoznawstwa i edukacji regionalnej. Wielokrotnie nagradzana za szczególne zasługi dla oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas