Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych - obowiązki dyrektorów do 25 września 2024.

17-09-2024 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się, czego szczegółowo dotyczy unijna dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów oraz co stanowi w tym zakresie polska ustawa z dnia 14 czerwca 2024

2

Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć odpowiednie rozwiązania prawne, jak zbudować cały system ochrony sygnalistów w szkołach i placówkach oświatowych

3

Uczestnicy poznają szczegółowe procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa w miejscu pracy oraz dowiedzą się, w jaki sposób prawo chroni sygnalistów.

Opis

Właśnie opublikowano Ustawę o ochronie sygnalistów, zgodnie z którą, już od 25 września 2024 roku, w instytucjach zatrudniających co najmniej 50 osób, należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawnie. Opublikowany dokument reguluje m.in. warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa oraz zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu, a także zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa. Czym jest w swej istocie Ustawa o ochronie sygnalistów? Jak wypełnić obowiązki spoczywające na dyrektorach szkół i placówek oświatowych w tym zakresie? – tego wszystkiego dowiecie się Państwo z naszego kompleksowego szkolenia.

Program szkolenia

  • Omówienie najważniejszych założeń unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 w sprawie ochrony sygnalistów.
  • Wprowadzenie i ujednolicenie słownika nowych pojęć obowiązujących w Dyrektywie oraz w projekcie ustawy w odniesieniu do wewnątrzzakładowych aktów prawnych
  • Tworzenie wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów w nawiązaniu do przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO
  • Procedura ochrony sygnalisty i zakaz podejmowania działań odwetowych przy stosowaniu obowiązujących w Polsce zasad prawa pracy
  • Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń.
  • Przebieg działań wyjaśniających.
  • Udostępnianie pracownikom i klientom informacji na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń
  • Zgłoszenia nieprawdziwe, nie objęte zakresem stosowania dyrektywy oraz w złej wierze - postępowanie

Wykładowca

Anna Kozimor-Cyganik

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR. Tener edukacyjny, certyfikowany coach International Associacion of Coaching Institutes (ICI), współpracownik MEN w zespole ds. podstawy programowej z 2008 roku, egzaminator OKE, nauczyciel języka polskiego w liceum. Absolwentka studiów doktoranckich oraz magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL im. Jana Pawła II ze specjalnością pedagogiczną i edytorską. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i programowania neurolingwistycznego (NLP) oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Ekspert w zakresie RODO (Ochrony danych osobowych).

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas