Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2024 / 2025 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2024 / 2025, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja.

19-08-2024 ONLINE 13:00 - 16:45

Korzyści

1

znają podstawowe zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego

2

konstruują plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami prawa oraz aktualną sytuacją w oświacie

3

podejmują wszelkie dodatkowe działania związane prawidłowym funkcjonowaniem placówki w nowym roku szkolnym

Opis

Nowy rok szkolny zbliża się szybkimi krokami. Już teraz warto zastanowić się nad specyfiką zbliżającego się roku –  stan psychofizyczny uczniów  i nauczycieli, trudności z realizacją podstawy programowej  w ubiegłym roku– te i nie tylko te sprawy, będą rzutować na to, co dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną zaplanuje na kolejny rok. Oczywiście z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej placówki, którą należy poddać ocenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez aktualne wyzwania, zmiany w prawie, przypomni niezbędne coroczne działania oraz wprowadzi w realizację  nowych zadań a także pozwoli sprawnie i efektywnie przeprowadzić radę pedagogiczną otwierającą nowy rok.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne wzory dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego z uwzględnieniem poziomu kształcenia (m.in. projekty uchwał, plan nadzoru pedagogicznego,  plan pracy szkoły, plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły, tygodniowy plan pracy, szkolny zestaw programów nauczania, plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.) Pozwoli to na skuteczne zaplanowanie strategicznych obszarów pracy szkoły bez nadmiernej biurokracji (zgodnie z wytycznymi MEIN).

Program szkolenia

 • Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego.
 • Informacje na temat aktualnej sytuacji w oświacie oraz głównych kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Analiza zasobów placówki, kondycji psychofizycznej oraz potrzeb dydaktycznych uczniów jako podstawy do planowania działań w nowym roku szkolnym:
 • podstawowe narzędzia diagnostyczne w sferze dobrostanu uczniów i nauczycieli;
 • podstawowe zasady diagnozy dydaktycznej „na wejściu”,
 • formułowanie wniosków oraz zaleceń na poziomie szkoły, oddziału, indywidualnym ucznia i nauczyciela.
 • Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły:
 • „kalendarz” nowego roku,
 • plany pracy, w tym również plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły,
 • tygodniowy plan pracy,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podstawowe etapy oraz zadania nauczycieli i specjalistów.
 • Przygotowanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców.
 • Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
 • kontrola obiektu pod kątem zachowania bhp,
 • przeglądy, atesty, certyfikaty – aktualizacja,
 • aktualne druki szkolne,
 • inne.
 • Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad. Zadania dyrektora oraz nauczycieli.
 • Sprawy różne.
 • Odpowiedzi na pytani uczestników.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:380,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas