Jak opracować ocenę pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa. Omówienie zadań dotyczących oceny pracy dyrektora

Program szkolenia

  • Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela
  • Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli - szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozp. z dnia 19.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625).
  • Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
  • Omówienie arkuszy samooceny w oparciu o obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawa.
  • Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy.
  • Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczycieli.
  • Ocena pracy dyrektora – podanie wymagań określających zadania dyrektora.
  • Omówienie realizacji zadań w ocenie podczas oceny pracy dyrektora - przykładowe rozwiązania.
  • Panel dyskusyjny

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas