Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej oraz archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Program szkolenia

  • Przepisy prawa związane z archiwizacją
  • Wpływ zmian na organizację archiwów zakładowych i składnic akt w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Rodzaje współczesnej dokumentacji
  • Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej podmiotów publicznych po nowelizacji ustawy archiwalnej
  • Opracowanie i wdrożenie w szkole normatywów kancelaryjno-archiwalnych
  • Przechowywanie dokumentacji w szkole oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Archiwa zakładowe i składnice akt w nowych realiach, Kontrola archiwalna - nowe zasady i zakres.
  • Ostatnie zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Niepaństwowy zasób archiwalny i archiwa społeczne po nowelizacji ustawy archiwalnej

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas