Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualności oświatowe

Korzyści

1

Zdobycie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.

2

Wykorzystanie wiedzy prawnej podczas wykonywania obowiązków nauczyciela.

3

Wzmocnienie nauczycieli w realizacji zadań w ścieżce awansu zawodowego.

4

Połączenie wiedzy prawnej na temat przepisów prawa oświatowego z rozwiązaniami prawa wewnątrzszkolnego oraz codzienną praktyką nauczycieli.

Opis

Poznanie przepisów prawa oświatowego i jego stosowanie w praktyce szkolnej to atuty tego programu. Połączenie tych dwóch elementów, czyli wiedzy prawnej oraz stosowania, przepisów prawa ułatwi działania zarówno dyrektorowi szkoły, jak i nauczycielowi. 

Program szkolenia

  • Podstawowe dziedziny prawa. Źródła prawa oświatowego i prawa pracy. Zasady prawa pracy.
  • Akty prawa lokalnego: statut, regulaminy. Uchwały i zarządzenia.
  • Kompetencje poszczególnych organów szkoły.
  • Zatrudnianie w oświacie.
  • Realizacja planu rozwoju zawodowego. Rola opiekuna stażu. Ocena dorobku zawodowego a ocena pracy. Kiedy jest warunkiem niezbędnym, a kiedy możliwością?
  • Podstawowe prawa i obowiązki. Nagrody i kary. Praca zdalna a praca stacjonarna. Kwarantanna – wynagrodzenie, możliwość a zakaz pracy.
  • Podstawowe formy działalności szkoły. Praca stacjonarna, zdalna i hybrydowa. Kompetencje kluczowe w nauczaniu. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów – różne formy zajęć.
  • Przyjęcie ucznia z zagranicy. Dokumenty i organizacja zajęć. Innowacje pedagogiczne. Świetlica i biblioteka.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas