Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych- obowiązki dyrektorów do 17 grudnia

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony sygnalistów.

2

Omówienie zasad zawartych w projekcie ustawy.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do przedstawicieli organów prowadzących publiczne szkoły i placówki. Za zadanie postawiliśmy sobie zebranie w jednym bloku wszystkich aspektów formalnych i praktycznych dotyczących problematyki ochrony sygnalistów na gruncie dyrektywy UE oraz projektu ustawy. 

Program szkolenia

  • Geneza regulacji prawnej dotycząca "sygnalistów”.
  • Tworzenie wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów w nawiązaniu do przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO.
  • Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń.
  • Przebieg działań wyjaśniających.
  • W jaki sposób „utrzymać kontakt” z sygnalistą?
  • Udostępnianie pracownikom i klientom informacji na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń?
  • Wprowadzenie i ujednolicenie słownika nowych pojęć obowiązujących w Dyrektywie oraz w projekcie ustawy w odniesieniu do wewnątrzzakładowych aktów prawnych
  • Procedura ochrony sygnalisty i zakaz podejmowania działań odwetowych przy stosowaniu obowiązujących w Polsce zasad prawa pracy.
  • Zgłoszenia nieprawdziwe, nie objęte zakresem stosowania dyrektywy oraz w złej wierze- postępowanie .

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas