Jakie akty prawa wewnątrzszkolnego muszą obowiązywać w placówce? Omówienie zasad tworzenia aktów prawa, treść merytoryczna przepisów i przydatne wzory dokumentów.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa.

2

Aktualizacja wiedzy uczestników.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie akty prawa wewnątrzszkolnego, których podjęcie jest obligatoryjne. Wartością dodaną będą wzory najpotrzebniejszych dokumentów. 

Program szkolenia

  • Reguły kompetencyjne dotyczące stanowienia wewnątrzszkolnych aktów prawnych.
  • Omówienie zasad techniki prawodawczej.
  • Na czym polega nowelizacja aktu prawnego?
  • Uchwały rady pedagogicznej- kompetencje w zakresie stanowiena aktów prawa wewnątrzszkolnego oraz wzory dokumentów.
  • Uchwały rady rodziców- kompetencje w zakresie stanowienia aktów prawa wewnątrzszkolnego oraz wzory dokumentów.
  • Kompetencje prawotwórcze dyrektora szkoły.
  • Zarządzenia dyrektora szkoły- podstawa prawna wydania.
  • Zakres merytoryczny zarządzeń dyrektora szkoły oraz przydatne wzory dokumentów.
  • Regulaminy i procedury szkolne- rodzaje i podstawy prawne wraz z najbardziej przydatnymi wzorami.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas