Prawny przewodnik po szkole i placówce oświatowej- analiza najczęściej wykorzystywanych w szkołach i placówkach aktów prawnych. Stan prawny na bieżąco aktualizowany.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa.

2

Aktualizacja wiedzy uczestników.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Podczas dwudniowego szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty prawne dotyczące funkcjonowania szkół i placówek. Wartością dodaną będą wzory najpotrzebniejszych dokumentów. 

Program szkolenia

  • Stosunki pracy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (Karta nauczyciela, kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych).
  • Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych (Karta nauczyciela, kodeks pracy).
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole i placówce oświatowej (Prawo oświatowe, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Analiza przepisów szczególnych obowiązujących w okresie pandemii (w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (...).
  • Awans zawodowy nauczycieli i ocena pracy- podstawy prawne i praktyczne rozwiązania (Karta nauczyciela oraz akty wykonawcze).
  • Funkcjonowanie na terenie szkoły i placówki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
  • Udzielanie przez szkoły i przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacja kształcenia specjalnego (Prawo oświatowe i akty wykonawcze).
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (Karta nauczyciela, kodeks pracy, akty wykonawcze).
  • Podstawowe problemy z zakresu prawa rodzinnego występujące w praktyczne działania jednostek systemu oświaty.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas