Elektronizacja akt osobowych- nowe zasady prowadzenia akt. Omówienie zasad i terminów.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi akt osobowych i ich elektronizacji.

2

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i pracowników działów kadr w jednostkach oświatowych. Na szkoleniu dowiesz się jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i jakie są zasady ich elektronizacji.  

Program szkolenia

  • Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej
  • Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy nowelizującej.
  • Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników - część a akt osobowych.
  • Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia - część b akt osobowych.
  • Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy - część c akt osobowych.
  • Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika - część d akt osobowych.
  • Pozostała dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
  • Elektronizacja akt osobowych.
  • Ponowne zatrudnienie pracownika i pozyskiwanie danych socjalnych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas