Jak obserwować i oceniać zajęcia edukacyjne w kontekście awansu zawodowego i oceny pracy. Gotowe arkusze obserwacji zajęć

Korzyści

1

W wyniku udziału w zajęciach, uczestnicy znają prawo oświatowe dotyczące sytuacji, w których należy przeprowadzić i oceniać lekcje

2

potrafią wyróżnić i ocenić kluczowe elementy metodyczne każdych zajęć edukacyjnych

3

obserwują kompetencje miękkie w pracy nauczyciela i potrafią dokonać właściwej ich oceny

Opis

Pokazanie własnych umiejętności przez nauczyciela w zakresie prowadzenia poprawnej pod każdym względem lekcji to jedno z podstawowych kryteriów uzyskiwania stabilizacji zawodowej, poprzez stopnie awansu oraz pozytywną ocenę pracy. W ciągu zaledwie 45 minut należy pokazać poprawność merytoryczną i metodyczną zajęć, zaprezentować się jako nauczyciel, który jest organizatorem procesu uczenia się – skutecznego i efektywnego. To trudna sztuka, zwłaszcza jeśli do tego często dochodzi stres, negatywne emocje i brak doświadczenia. Ale jeszcze trudniejszą sztuką jest to, aby patrząc z boku zaobserwować wszelkie aspekty zajęć, dostrzec relacje nauczyciela z uczniami, jego swobodę w wykorzystaniu właściwych metod czy środków, celowość określonych elementów lekcji. To przede wszystkim zadanie dyrektora: poprowadzić właściwie proces obserwacji i oceny zajęć, uwzględniając specyfikę przedmiotu czy też szkoły i uczniów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi osoby sprawujące nadzór – dyrektora, wicedyrektora, ale też mentora przez proces obserwacji i oceny zajęć.

Program szkolenia

  • Kiedy i kto dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela
  • Specyfika zajęć w oddziałach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych oraz pracy specjalistów – istotne aspekty wymagające uwagi.
  • Elementy metodyczne zajęć edukacyjnych – ich poprawności i zasadność występowania. Ocena sposobu formułowania celów lekcji i ich osiągania
  • Środki dydaktyczne, w tym nowoczesne media – ocena efektywności i poprawności. Kompetencje kluczowe jako niezbędny element każdej lekcji
  • Budowanie motywacji uczniów i pobudzanie ich inicjatyw – ocena działań nauczyciela
  • Ocena relacji panujących na lekcji i atmosfery zajęć. Omawianie zajęć- etapy i zasady
  • Formułowanie wniosków i zaleceń poobserwacyjnych Udzielanie informacji zwrotnej, w tym informacji krytycznej

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas