Kwalifikacje bez tajemnic! Omówienie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli: podstawy prawne i analiza błędów popełnianych przez dyrektorów

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli.

2

Wskazanie najczęstszych błędów.

3

Omówienie wymogów kwalifikacyjnych stawianych konkretnym grupom nauczycieli.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i osób zarządzajacych jednostkami sytemu oświaty. Od podstaw omówione zostaną wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom przez ustawę Karta Nauczyciela i rozporządzenie dotyczące kwalifikacji merytorycznych. 

Program szkolenia

  • Omówienie podstawa prawnych.
  • Wymagania stawiane kandydatom na nauczycieli w ustawie Karta Nauczyciela.
  • Szczegółowe kwalifikacje merytoryczne wymagane od nauczycieli.
  • Zatrudnienie nauczyciela nie posiadającego przygotowania pedagogicznego- wymagania formalne.
  • Zatrudnianie osób bez kwalifikacji na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
  • Zasady badania kwalifikacji przez organy w postępowaniach awansowych.
  • Zasady weryfikacji kalifikacji przez dyrektora i odpowiedzialność za błędy.
  • Uprawnienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie badania kwalifikacji nauczycieli.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas