Regulamin pracy lub obwieszczenie - praktyczne rozwiązania prawne dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.

Korzyści

1

Rozumienie podstawowych definicji w obszarze tworzenia regulaminu pracy lub obwieszczenia.

2

Znajomość technik prawodawczych w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych.

3

Nabycie wiedzy o tym, jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe (kontrola trzeźwości i praca zdalna).

4

Rozróżnianie kontroli trzeźwości i kontroli na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.

5

Praktyczne umiejętności przeprowadzania kontroli trzeźwości oraz wiedzy o sposobie dokumentowania i konsekwencjach dla pracownika.

Opis

Podczas zajęć omówione zostaną propozycje zmian: m.in. kontroli trzeźwości i pracy zdalnej i ich znaczenie w organizacji pracy. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzanych zmian na etapie procesu legislacyjnego i ich dostosowanie do regulaminu pracy jednostki. Prowadzący wskaże regulacje, które wejdą w życie oraz wyjaśni, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów. Omówione zostaną zasady uzgadniania regulaminu pracy lub obwieszczenia pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy poznają kwestie problemowe, nowe proponowane przez rząd rozwiązania prawne dotyczące prawa pracy (kontroli trzeźwości, katalogu kar porządkowych, pracy zdalnej), co pozwoli pracodawcom ustrzec się przed poniesieniem ewentualnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów oraz na czas dostosować regulaminy pracy w szkole do nowych przepisów.

Program szkolenia

  • Regulaminowe źródła prawa pracy. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy.
  • Treść regulaminu pracy – część normatywna i informacyjna. Regulacje obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację pracy szkoły).
  • Organizacja i porządek pracy w szkole.
  • Katalog praw i obowiązków pracodawcy i pracownika z uwzględnieniem kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.
  • Nowe rozporządzenie (projekt) sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
  • Prezentacja regulaminu pracy i obwieszczenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas