Wpływ zmian w kodeksie pracy na decyzje pracodawcy i uprawnienia pracownika.

Korzyści

1

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy.

2

Uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi.

3

Nabycie umiejętności właściwej interpretacji nowych norm prawnych.

4

Rozumienie istoty wprowadzanych zmian, w tym nabycie umiejętności opracowania nowych wzorów dokumentów i druków.

Opis

W I kwartale 2023 roku wejdzie w życie przyjęta nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, natomiast w II kwartale pracodawcy będą wdrażać zmiany w prawie pracy przyjęte przez Sejm 8 lutego 2023 r., wynikające z dwóch dyrektyw UE - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, oraz wprowadzą inne, ale nie mniej ważne regulacje. Pracodawcy zobowiązani są do wdrożenia wszystkich zmian, co skutkuje zawarciem porozumień, zmianami w regulaminie pracy lub wydaniem obwieszczenia oraz wilu zmian w kadrach (umowy, informacje o warunkach zatrudnienia, nowe urlopy i sposób ich dokumentowania, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich). Szkolenie oparte jest na wielu gotowych wzorach i dokumentach szczegółowo omówionych. 

Spotkanie ma na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z celem zmian oraz zasadami ich wdrażania, niekiedy uzależnionymi od liczby pracowników. Dwie nowelizacje Kodeksu pracy i innych ustaw nakładają nowe obowiązki na pracodawcę oraz dają nowe uprawnienia pracownikom. Szkolenie pozowli uzyskać odpowiedź na pytanie: jak wdrożyć w przedszkolu, szkole i placówce te zmiany? Dzięki temu szkoleniu uczestnik nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale również pozna praktyczne rozwiązania niezbędne do wdrożenia tych zmian: (przygotowywanie nowej umowy o pracę oraz nowej informacji o warunkach zatrudnienia, wpływ zmian na prowadzenie akt osobowych, udzielanie nowych urlopów, korzystanie z uprawnień rodzicielskich). Nadchodzące zmiany to dla pracodawców konieczność sprostania nowym wyzwaniom, pracownikom przyniosą one natomiast rozszerzenie dotychczasowych praw.

Program szkolenia

  • Porozumienie lub regulamin pracy zdalnej.
  • Kontrola trzeźwości. Zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenie.
  • Nowe wzory umów o pracę dla nauczycieli i pracowników samorządowych.
  • Nowe zasady tworzenia informacji o warunkach zatrudnienia.
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i zasady wynagrodzenia za ten czas oraz nowy bezpłatny urlop opiekuńczy (5 dni) i elastyczna organizacja czasu pracy.
  • Zmieniony wymiar urlopu rodzicielskiego oraz zmiany w wysokości zasiłku. Krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Ochrona pracowników mających dzieci do lat 8.
  • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Przykład zmian, katalog dokumentów, nowe oświadczenia.
  • Propozycje innych zmian, w tym czterodniowy tydzień pracy, zmiany w badaniach sanitarno-epidemiologicznych, planowane wcześniejsze emerytury dla nauczycieli.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas