Nowe zasady zatrudniania nauczycieli oraz zatrudnianie pracowników niepedagogicznych.

Korzyści

1

Poznasz nowe zatrudnia nauczycieli, w tym specjalistów oraz pracowników nieped. w przedszkolach i szkołach.

2

Dowiesz się jak zatrudniać w ramach uśrednionego pensum lub w ramach dwóch umów o pracę.

3

Uzyskasz wiedzę o celowości wprowadzanych zmian i poznasz ich właściwą interpretację.

4

Dowiesz się jak zatrudniać w celu przygotowania do zawodu oraz w innych przypadkach na czas określony i nieokreślony.

5

Poznasz planowane zmiany w treści umów, informacji o warunkach zatrudnienia.

Opis

Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych budzą wiele wątpliwości.Szkolenie pozwoli na zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące umów o pracę dla nauczycieli oraz pracownikami niepedagogicznymi. Usystematyzowane zostaną zasady zawierania umów o pracę ze specjalistami, w tym pedagogiem specjalnym w ramach jednej umowy na dwóch stanowiskach lub w ramach dwóch umów o pracę, zaróno w przedszkolach jak i szkołach. Omawiane podczas szkolenia treści pozwolą na uporządkowanie informacji o zatrudnieniu na czas określony i nieokreślony, zarówno w związku z odbywaniem przez nauczycieli przygotowania do zawodu, jak również w sytuacji zatrudnienia poniżej połowy etatu poza obowiązkiem odbycia przygotowania do zawodu a także zatrudniania pracowników administracji i obsługi. Wyjaśnione zostaną przypadki zatrudnienia po przekroczeniu limitu umów na czas określony. Wyjaśnione zostaną zasady zatrudnienia w celu odbycia służby przygotowawczej pracowników samorządowych. Wszystkie systuacje omówione będą na przykładach wzorów umów i informacji o warunkach zatrudnienia.

Program szkolenia

  • Zatrudnienie na czas określony nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
  • Warunki zawarcia umowy na czas nieokreślony (na przykładzie nauczycieli i pracowników samorządowych. Awans wewnętrzny.
  • Zatrudnianie specjalistów w przedszkolach i szkołach: uśrednienie pensum w ramach jednej umowy, dwie umowy a normy czasu pracy, zatrudnienie w szkołach feryjnych i nieferyjnych.
  • Rozwiązanie umowy o pracę z powodu nieuzyskania mianowania. Zatrudnienie na podstawie mianowania, przekształcenie stosunku pracy.
  • Treść umowy, informacja o warunkach zatrudnienia. Zmiana warunków zatrudnienia.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas