Co trzeba zmienić w statucie w roku szkolnym 2023 - 2024? Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Korzyści

1

Zapoznanie z podstawami prawnymi dotyczącymi uchwalenia i nowelizacji statutów.

2

Omówienie zasad formalnych dotyczących nowelizacji aktów prawnych.

3

Zapoznanie uczestników z minimalną treścią statutu wskazaną w przepisach.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy bezpośrednio zajmują się tworzeniem i nowelizacją statutów. 
Uczestnik nabędzie umiejętność: 
 • samodzielnej pracy z aktami prawnymi, 
 • konstrukcji zapisów statutowych. 
Omówione zostaną również procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego oraz konieczne zmiany  w kontekście nowelizacji przepisów 

Program szkolenia

  • Omówienie zakresu delegacji prawnej do określenia w statucie praw i obowiązków ucznia.
  • Statut jako wizytówka szkoły i jej pracowników.
  • Zasady techniki prawodawczej- omówienie wraz z przykładami.
  • Statut jako źródło prawa wewnątrzszkolnego.
  • Procedura nowelizacji statutu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  • Wskazanie zmian jakie trzeba wprowadzić w statucie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 w związku z nowelizacją przepisów i napływem dzieci ukraińskich.
  • Omówienie treści minimalnej statutu szkoły i przedszkola w oparciu o zapisy art. 98 i 102 Prawa oświatowego.
  • Przykładowe zapisy statutowe.
  • Analiza przykładowego statutu.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas