Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2024/25- jakie kroki podjąć, żeby rozpocząć i zakończyć procedurę z sukcesem.

Korzyści

1

Uzyskanie wiedzy na temat działań jakie podjąć musi dyrektor i nauczyciel.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy zobowiązani są do podjęcia określonych czynności w związku z rozpoczęciem i przeprowadzeniem procedury awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025. 

Program szkolenia

  • Przypomnienie podstaw prawnych, jakie obowiązują nauczycieli i dyrektorów w tzw. Nowym i starym awansie.
  • Nowy awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki dyrektora i nauczyciela.
  • Stary awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego- obowiązki dyrektora i nauczyciela.
  • Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego w nowym i starym awansie- omówienie.
  • Przebieg postępowania przed organem prowadzącym i organem nadzoru- omówienie.
  • Stary i nowy awans na stopień nauczyciela dyplomowanego- dokumentacja.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas