Ocenianie obszarem nadzoru pedagogicznego.

Korzyści

1

Uczestnicy poznają podstawy prawne oceniania wewnątrzszkolnego i jego praktyczne zastosowanie,

2

poznają wpływ oceniania wewnątrzszkolnego na uczenie się uczniów,

3

uzyskają gotowe narzędzia nadzoru pedagogicznego (arkusze kontroli, arkusze obserwacji),

4

poznają różne obszary oceniania, które można poddać wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu,

5

dowiedzą się jaki ma wpływ ocenianie na jakość kształcenia,

Opis

Ocenianie w roku szkolnym 2023/2024 ma szczególne znaczenie w organizacji pracy szkoły m.in. z uwagi na uwzględnienie go w kierunkach polityki oświatowej. Kierunek ten zobowiązuje zarówno dyrektorów szkół, jak również nauczycieli do doskonalenia kompetencji w zakresie warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania. Szkolenie pozwoli dyrektorom (wicedyrektorom) na zaplanowanie właściwych, adekwatnych do potrzeb szkoły zadań, obszarów oceniania oraz wybór narzędzi niezbędnych do efektywnego nadzoru pedagogicznego. Dzięki szkoleniu osoby sprawujące nadzór pedagogiczny w szkole uzyskają wsparcie merytoryczne, które pozwoli uczestnikom na zaplanowanie oceniania w nadzorze (kontroli, wspomaganiu i obserwacji) oraz wykorzystanie zaprezentowanych narzędzi i przykładów. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane różne sposoby monitorowania pracy ucznia oraz przekazywania mu (na bieżąco) informacji o jego osiągnięciach, które stanowią motywację do dalszego działania. Omawiane narzędzia będą zawierały przykładowe uwagi i spostrzeżenia po obserwacji zajęć. Wskazane zostaną przykłady wspomagania nauczycieli w zakresie oceniania.    

Program szkolenia

  • Model oceniania wewnątrzszkolnego: konteksty praktyczne i teoretyczne. Statut szkoły a podstawy prawne oceniania.
  • Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad procesem oceniania. Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.
  • Ocenianie wewnątrzszkolne w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły : edukacja, teoria i praktyka wychowania.
  • Narzędzia nadzoru pedagogicznego: arkusze kontroli, arkusze obserwacji. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia po kontroli i obserwacji zajęć. Dokumentacja szkoły i dokumentacja dyrektora.
  • Działania wspierające nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności oceniania wewnątrzszkolnego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas