Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2024 / 2025 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły / placówki oświatowej.

Korzyści

1

Zapoznanie z katalogiem zadań i obowiązków dyrektora wynikających z procesu przygotowania arkusza organizacji.

2

Przedstawienie uwarunkowań prawnych determinujących sposób przygotowania arkusza organizacji.

3

Określenie zasad planowania poszczególnych zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych.

4

Zasady kreowania polityki kadrowej z wykorzystaniem arkusza organizacji.

5

Kwalifikacje nauczycieli w procesie tworzenia arkusza organizacji szkoły/przedszkola, oraz aspekty finansowe w tworzeniu arkusza organizacji.

Opis

W najbliższym czasie dyrektorzy szkół i przedszkoli staną przed bardzo ważnym zadaniem jakim jest przygotowanie arkusza organizacji szkoły lub przedszkola na kolejny rok szkolny. Opracowując arkusz organizacji na kolejny rok szkolny, najlepiej zaplanować wszystko krok po kroku, skrupulatnie wypełniać i odhaczać zrealizowane zadania. Przestawienie czegokolwiek zaburzy kolejność czynności, a to będzie skutkować brakami, niedociągnięciami czy błędami w arkuszu. Nasze szkolenie pozwoli dokładnie zaplanować całość czynności związanych z przygotowaniem i zatwierdzeniem tego podstawowego dokumentu porządkującego funkcjonowanie szkoły w przyszłym roku szkolnym. Poznacie Państwo wszystkie wynikające z regulacji prawa oświatowego powinności spoczywające na dyrektorze związane z tym zadaniem. Podpowiemy w jaki sposób przygotować arkusz z uwzględnieniem ostatnich zmiany prawnych, który będzie pozwalał na skuteczną realizację podstawowych zadań szkoły/przedszkola w nadchodzącym roku szkolnym.

Program szkolenia

  • Analiza aktów prawnych normalizujących proces planowania, przygotowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/przedszkola na rok 2024-2025.
  • Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
  • Informacje wymagane przepisami prawa jakie należy umieścić w arkuszu organizacji. Oddziały i ich liczebność, podziały na grupy, oddziały łączone, klasy I-III szkół podstawowych.
  • Ramowe plany nauczania w tworzeniu arkusza organizacji - nauczanie indywidualne, internat, świetlica szkolna, podział na grupy i łączenie klas, zajęcia międzyklasowe, międzyoddziałowe.
  • Zatrudnienie nauczycieli - wymiary etatów n-li, pensum łączone, etat przeliczeniowy. Godziny ponadwymiarowe - korzyści i ograniczenia. Wpływ arkusza na budżet szkoły.
  • Zasady współpracy przy tworzeniu arkusza z organem prowadzącym i związkami zawodowymi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas