Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny zgodny z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2024 - 2025 - jak go krok po kroku przebudować?

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się, jakie są kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025

2

Uczestnicy dowiedzą się, jak ująć treści wskazane w ministerialnych priorytetach w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym

3

Uczestnicy przypomną sobie główne zasady konstruowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

Opis

Kierunki polityki oświatowej to zawsze jeden z ważniejszych obszarów pracy szkoły. Z kolei szkolny program wychowawczo-profilaktyczny to kluczowy dokument, którego treści powinny odzwierciedlać ministerialne priorytety. Jak zatem ująć najważniejsze założenia edukacyjne państwa w tym programie? Jakie treści warto wykorzystać i jakie działania podjąć w roku szkolnym 2024/2025, aby były one zgodne z kierunkami polityki oświatowej? Jak krok po kroku przebudować istniejący już program? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo z naszego szkolenia.

Program szkolenia

  • Budowa i najważniejsze zasady konstruowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
  • Edukacja prozdrowotna w szkole – jakie działania należy uwzględnić w programie?
  • Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych jako priorytet działań wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025
  • Treści dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa i działań proobronnych – jak je ciekawie zrealizować na zajęciach?
  • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jako strażnik edukacji włączającej – co warto w nim ująć?
  • Bezpieczeństwo w Internecie – cele i sposoby realizacji na podstawie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Umiejętność uczenia się przez całe życie – pomysły na zagadnienia i sposoby realizacji ujęte w szkolnych programie wychowawczo-profilaktycznym
  • Praca z uczniem cudzoziemskim – tematy i zagadnienia do realizacji warte uwagi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas