Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Korzyści

1

Zapoznanie słuchaczy z nowa ustawą PZP.

2

Nabycie wiedzy w zakresie specyfiki udzielania zamówień publicznych.

3

Zdobycie nowych kwalifikacji cenionych przez pracodawców.

Opis

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad udzielania zamówień publicznych po zmianach, które obowiązują od stycznia 2021 r. W ciągu kilku godzin zapoznają się Państwo z kompendium praw i obowiązków zamawiającego. Program szkolenia przygotowany jest głównie z myślą o osobach początkujących, których celem jest zapoznanie się z zasadami przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W sposób prosty i zrozumiały przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawa zamówień publicznych. 

Program szkolenia

  • Zagadnienia wprowadzające – nowa ustawa, akty wykonawcze oraz zastosowanie dyrektyw unijnych, rodzaje zamówień w nowej ustawie PZP.
  • Zasady udzielania zamówień publicznych na gruncie nowej ustawy PZP, wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Specyfikacja warunków zamówienia.
  • Ocena ofert wykonawców i elektronizacja zamówienia publicznego.
  • Umowa w sprawie zamówienia oraz środki ochrony prawnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas