Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Korzyści

1

Pozyskana wiedza podczas szkolenia umożliwi zapoznanie się z procesem dokonywania zakupów i udzielaniem zamówień publicznych

2

Omówione zostaną podstawowe tryby udzielania zakupów na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz organizacja i zasady dokonywania, drobnych, bieżących zakupów

3

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym w zakresie zamówień publicznych oraz otrzymają praktyczne wskazówki do organizacji procesu zakupowego

4

Szkolenie poparte jest przykładami

Opis

Od 01 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Ustawa zawiera kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

 Celem   nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych.

Dziedzina zamówień publicznych stanowi potężne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, umożliwiające poprawę jakości zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych, wsparcie innowacyjności, realizowanie polityki społecznej i strategii państwa.

Program szkolenia

  • Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego
  • Podstawowe akty prawne regulujące obszar zamówień publicznych
  • Istotne definicje i pojęcia w zamówieniach publicznych
  • Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych. Tabela równoważności
  • Zakupy w jednostkach oświatowych. Zamówienia z dofinansowaniem ze środków unijnych.
  • Sposoby i tryby udzielania zamówień publicznych
  • Drobne zakupy poniżej 130 000 zł
  • Obowiązek sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych
  • Organizacja procesu zakupowego w jednostce oświatowej.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas