Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie.

Korzyści

1

Prawidłowa dokumentacja wewnętrzna- Instrukcja inwentaryzacyjna.

2

Prawidłowa dokumentacja-Ochrona zasobów i nadzór nad powierzonym majątkiem.

3

Znajomość ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową.

Opis

Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej i szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej stwierdzone po kontroli w jednostce oraz poruszony zostanie temat dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej rozliczenie przez JST oraz jednostki podległe. Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w tym zakresie. Zostanie zwrócona uwaga na dokumentację wewnętrzną oraz na zapisy jakie powinna zawierać. 

Program szkolenia

  • Odpowiedzialność osób biorących udział w inwentaryzacji oraz osób materialnie odpowiedzialnych.
  • Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych - omówienia grup rodzajowych
  • Dokumentacja wewnętrzna obowiązująca w Jednostce Samorządu Terytorialnego oraz w Jednostkach podległych.
  • Omówienie czynności przed inwentaryzacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz po inwentaryzacyjnych
  • Omówienie obowiązków kierownika jednostki, głównego księgowego, osób prowadzących księgi inwentarzowe, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej i członków komisji inwentaryzacyjnej.
  • Omówienie inwentaryzacji w ścisłym związku z Systemem Kontroli Zarządczej obowiązującej w jednostkach finansów publicznych.
  • Polityka rachunkowości a wycena aktywów i pasywów.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas