Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi

Korzyści

1

Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu procedur związanych z zagadnieniem zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników jednostek oświatowych.

2

Dyrektor otrzyma gotowe narzędzia i wzory, które będzie mógł wykorzystać w pracy.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych i organach prowadzących odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi.  

Temat aktualny zawsze ze względu na ruch kadrowy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych.

Program szkolenia

  • Zatrudnianie nauczycieli - nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony, nieokreślony, zatrudnienie na podstawie mianowania, umowa „na zastępstwo”.
  • Przekształcanie stosunku pracy w trakcie zatrudnienia. Zasady naboru pracowników samorządowych.
  • Zmiana treści stosunku pracy na gruncie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela
  • Zwolnienie nauczyciela z powodu zmian organizacyjnych
  • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony.
  • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.
  • Przekształcanie stosunku pracy w trakcie zatrudnienia. Zasady naboru pracowników samorządowych.
  • Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie ustawy kodeks pracy
  • Uprawnienia pracownicze. Odpowiedzialność i zadania dyrektora.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas