Naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie przedszkolne.

Korzyści

1

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej naliczania, pobierania i egzekucji opłat za wychowanie i wyżywienie w przedszkolu.

2

Poznanie zasad zachowania płynności finansowej przy zarządzaniu środkami pieniężnymi z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców.

3

Zdobycie informacji dotyczących możliwości zwolnienia z opłat oraz udzielania ulg w spłacie należności.

4

Podniesienie kompetencji związanych ze skutecznym egzekwowaniem należności o charakterze publicznoprawnym.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty za pobyt i wyżywienie przedszkolne. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa przedstawiony zostanie cały proces dotyczący odzyskiwania należności. Wskazana zostanie również ewidencja księgowa opłat oraz ich prezentacja w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym.
  • Korzystanie z posiłków przez pracowników przedszkola.
  • Terminy i sposoby uiszczenia opłat.
  • Zasady udzielania zwolnień.
  • Proces windykacji należności z tytułu opłat przedszkolnych.
  • Zarządzanie płynnością finansową w żywieniu.
  • Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa.
  • Opłaty przedszkolne w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas