Realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW.

Korzyści

1

Zdobycie wiedzy z zakresu przepisów prawa związanych z działalnością CUW.

2

Otrzymanie praktycznych porad dotyczących różnych modeli organizacyjnych.

3

Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy dotyczące odpowiedzialności jednostki obsługującej i jednostki obsługiwanej.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady tworzenia i funkcjonowania CUW. Omówione zostaną różne modele struktury organizacyjnej i podziału zadań oraz odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego CUW. Wskazane zostaną obowiązki CUW jako jednostki obsługującej z uwzględnieniem wszystkich obszarów prowadzonej działalności. 

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania CUW. Procedury i regulaminy wewnętrzne.
  • Odpowiedzialność Kierownika jednostki oraz Głównego Księgowego.
  • Podział zadań w CUW - różne modele organizacyjne.
  • Obieg i kontrola dokumentów.
  • Planowanie budżetu. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.
  • Inwentaryzacja.
  • Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku.
  • Tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek obsługiwanych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas