Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole / placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Korzyści

1

Poznają podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych w tym zakresie.

2

Potrafią tworzyć lub aktualizować zapisy regulaminu ZFŚS i w zgodzie z min dysponować środkami funduszu.

3

Definiują osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz rodzaje świadczeń jakie moją być realizowane w ramach funduszu.

4

Potrafią unikać błędów jakie mogą występować w trakcie wydatkowania funduszu - potrafią właściwie interpretować zapisy prawa.

5

Znają zmiany prawne jakie wynikają ze stanu pandemii oraz te które wprowadził Polski Ład.

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS. Podczas szkolenie szczegółowo zapoznajemy uczestników z zasadami gospodarowania ZFŚS z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawnych mających wpływ na zgodne z prawem wydatkowanie środków publicznych w ramach tego funduszu. Prezentujemy również zmiany jakie wynikają obowiązującego stanu epidemicznego oraz najnowszych zmiany wynikających ze zmian prawnych oraz wprowadzenia Polskiego Ładu. Prezentujemy i udostępniamy kompletną przykładową dokumentację ZFŚS.

Program szkolenia

  • Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – podstawy prawne. Tworzenie funduszu - zasady naliczania i korekty odpisu na fundusz
  • Osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz możliwe do realizacji formy pomocy socjalnej - omówienie typowych form pomocy z ZFŚS. ( Kino, teatr, Filharmonia, zapomogi, imprezy itp.)
  • Tworzenie regulaminu ZFŚS oraz obowiązki wynikające z dokumentowania i archiwizowania dokumentacji funkcjonowania funduszu. RODO - obowiązki i powinności w ramach ZFŚS.
  • Określanie podstawy udzielenia świadczenia socjalnego - ustalanie kryterium socjalnego oraz badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
  • Funkcjonowanie komisji socjalnej w szkole –uprawnienia związków zawodowych w zakresie świadczeń socjalnych.
  • Opodatkowanie świadczeń oraz obowiązek odprowadzenia składek do ZUS kiedy i w jakich przypadkach. Omówienie typowych przypadków wydatkowania środków - ZUS, podatek.
  • Najczęściej popełniane błędy w zakresie realizacji zadań związanych z ZFŚS - jak ich uniknąć.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
  • Jak wpływa Polski Ład na realizację zadań w zakresie ZFŚS. Pułapki zmian podatkowych w odniesieniu do ZFŚS.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas