Wydzielony rachunek dochodów w placówkach oświatowych.

Korzyści

1

Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi wydzielonego rachunku dochodów.

2

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania WRD.

3

Poznanie zasad zachowania płynności finansowej.

4

Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem środkami pieniężnymi w ramach WRD.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawy prawne funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów. Wszystkie możliwe dochody i wydatki w ramach WRD zostaną omówione zarówno teoretycznie jak i pod kątem praktycznego zarządzania środkami i ewidencjonowania ich w księgach rachunkowych. Wskazane zostaną również obowiązki nałożone przepisami prawa, w tym m.in.: zwrot środków pozostających na koniec roku oraz sporządzanie sprawozdania budżetowego Rb-34s. 

Program szkolenia

  • Podstawy prawne dotyczące wydzielonego rachunku dochodów.
  • Dochody gromadzone na WRD.
  • Wydatki realizowane w ramach wydzielonego rachunku dochodów.
  • Ewidencja księgowa dochodów i wydatków realizowanych za pośrednictwem WRD.
  • Klasyfikacja budżetowa.
  • WRD w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas