Świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe w zatrudnieniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole.

Korzyści

1

Uczestnik dowie się jak określać różne świadczenia finansowe i rzeczowe w warunkach zatrudnienia pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tym zakresie w 2024 r.

2

Uczestnik pozna rozwiązania praktyczne uwzględniające przykłady do wykorzystania ich w tworzeniu regulaminów wynagradzania i zfśs.

3

Uczestnik dowie się jak ustalić wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżek.

4

Uczestnik nabędzie umiejętność planowania zarówno wydatków, jak również innych świadczeń, z których korzystają pracownicy.

Opis

Szkolenie uwzględnia różne aspekty prawne i rozwiązania praktyczne, na przykładzie oświaty, obejmujące obszar świadczeń finansowych i rzezcowych przyznawanych pracownikom szkoły. Omawiane zagadnienia pozwolą na ustalenie tych świadczeń w ramach przejrzystych warunków zatrudnienia, na ocenę poprawności regulaminów uwzględniających te świadczenia, w tym regulaminu wynagradzania, regulaminu zfśs, czy innych regulaminów np. określających zasady korzystania z pomocy zdrowotnej. Prezentowane obszary tematyczne uwzględniają obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika w zakresie swiadczeń w ramach doskonalenia zawodowego, czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia

  • Rodzaje świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych elementem przejrzystych warunków zatrudnienia.
  • Wynagrodzenia przysługujące nauczycielom i sposób ich ustalania z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli. Wyrównanie wynagrodzenia za okres objęty zmianą minimalnych stawek wynagrodzeń
  • Składniki wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych – jak je ustalać i jak określić je w regulaminie wynagradzania (składniki obowiązkowe i fakultatywne, w tym dodatki, premie).
  • Świadczenia dla kształcących się nauczycieli. Planowanie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  • Zmiany w świadczeniach socjalnych w 2024 r. Regulamin świadczeń i planowanie wydatków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia pieniężne i rzeczowe.
  • Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.Świadczenia związane z BHP na stanowiskach na różnych stanowiskach pracy w oświacie.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas