Komunikacja bez przemocy w szkole - realne działania wdrażające ochronę małoletnich przed krzywdzeniem.

Korzyści

1

Zapoznanie z katalogiem zadań i obowiązków w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

2

Analiza obecnej sytuacji szkół w zakresie agresji, przemocy i krzywdzenia dzieci-wnioski i refleksje.

3

Model komunikacji podwójnej podmiotowości jako narzędzie realizacji standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.

4

Zasady przyjęcia i wdrożenie systemu komunikacji budującej pozytywne relacje w szkole.

5

Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych schematów komunikacji podwójnej podmiotowości.

Opis

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe zgodnie z nowelą ustawy kodek rodzinny i opiekuńczy maja obowiązek opracować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Skala przemocy wobec dzieci w Polsce jest ogromna. Z raportu "Diagnoza przemocy wobec dzieci 2023" przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) wynika, że większość dzieci i nastolatków (79 proc.) doświadczyła w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania. Z roku na rok te statystyki staja sie coraz bardziej zatrważające. Wszyscy są zgodni co do tego, że samo formalne opracowanie standardów nie rozwiąże tego ogromnego problemu przed którym stają obecnie szkoły i nauczyciele. Potrzebne są konkretne systemowe działania, które zatrzymają ta lawinę przemocy. Eksperci są zgodni, co do tego że budowę przestrzeni bezpiecznej szkoły należy rozpocząć od zmiany modelu komunikacji jaki funkcjonuje w naszych szkołach. Podczas szkolenia przedstawimy Państwu model komunikacji, który buduje pozytywne relacje, które przyczyniają się do eliminowania przemocy szkolnej.

Program szkolenia

  • Obowiązki szkoły i nauczycieli w zakresie działań służących ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.
  • Przyczyny wzrostu skali przemocy, agresji w środowisku szkolnym - wnioski i rekomendacje- propozycje działań ograniczających to zjawisko.
  • Model komunikacji budującej pozytywne i bezpieczne relacje jako narzędzie realizacji polityki ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.
  • Opracowanie i wdrożenie w szkole modelu komunikacji podwójnej podmiotowości krok po kroku.
  • Podstawowe modele komunikacji pozytywnej jako skuteczne narzędzia zapobiegające przemocy i krzywdzeniu dzieci.
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie właściwego stosowania schematów komunikacji pozytywnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas