Ocena pracy dyrektora w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Korzyści

1

Poznanie podstawowych zagadnień związanych z oceną pracy dyrektora wynikających z zapisów prawa, takich jak: tryb dokonywania oceny, terminy, sposób odwołania, ogólne ustawowe obszary do oceny.

2

Umiejętność opisania podstawowych działań, które podlegają ocenie w pracy dyrektora.

3

Umiejętność przygotowania dokumentów przedstawiających działania szkoły analizowane przy ocenie pracy dyrektora.

Opis

   Zakres zadań i odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikająca z obowiązującego prawa oświatowego jest bardzo szeroka. Często dyrektor wykonuje również zadania jako nauczyciel przedmiotu. Zatem przygotowując się do oceny pracy dyrektora trzeba pamiętać o wielu obszarach. Niektóre z nich będzie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny, inne - organ prowadzący szkołę. Podczas szkolenia omówione zostaną zadania i obszary podlegające ocenie pracy dyrektora szkoły. Pozwoli to usystematyzować wiedzę, przygotuje dyrektora do oceny jego pracy oraz wskaże, jakie dokumenty szkolne będą potwierdzeniem realizacji dyrektorskich zadań.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne oceny pracy dyrektora szkoły
  • Opis realizacji obowiązków ocenianych przez ONP oraz OP szkołę
  • Procedura oceny pracy dyrektora; wnioskowanie, zapoznanie z projektem, tryb odwoławczy
  • Omówienie zadań i obszarów odpowiedzialności - dokumentacja potwierdzająca realizację
  • Ocena dyrektora szkoły w przypadku realizowania przez niego zajęć dydaktycznych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas