Kontrole zewnętrzne w szkole i przedszkolu - jak właściwie przygotować się do kontroli, aby uniknąć najczęściej wykrywanych błędów.

Korzyści

1

Zapoznanie dyrektorów z aktami prawnymi regulującymi zasady i procedury kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach.

2

Przedstawienie katalogu instytucji uprawnionych do kontrolowania szkół i przedszkoli oraz określenie zakresu i rodzaju prowadzonych przez nie kontroli.

3

Wyposażenie dyrektorów w wiedzę na temat obowiązków i uprawnień podmiotów kontrolujących i kontrolowanych.

4

Przedstawienie najczęściej stosowanych procedur kontroli oraz etapów występujących w procesie kontrolnym.

5

Przedstawienie informacji w jaki sposób przygotować się do kontroli zewnętrznej aby uniknąć najczęściej wykrywanych praz kontrolujących błędów.

6

Wyposażenie dyrektora w wiedzę jak przygotować się do kontroli aby uniknąć najczęściej wykrywanych przez kontrolujących błędów

7

Przedstawienie procedur prowadzenia kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach - obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolującego i kontrolowanego

Opis

Szkoły i przedszkola podlegają procesowi kontroli przez zewnętrzne instytucje kontrolujące. Działalność szkół i przedszkoli najczęściej kontrolowana jest przez kuratoria oraz organy prowadzące, ale nie tylko. Różne podmioty kontrolujące analizują działalność szkoły pod różnymi kątami, jednakże są pewne podstawowe zagadnienia, które zawsze zwracają uwagę kontrolerów. Podczas szkolenia dowiecie się jak właściwie przygotować się do kontroli zewnętrznych aby kontrole przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Omówimy procedury prowadzenia kontroli przez różne organy kontrolne oraz podpowiemy w jaki sposób uniknąć najczęściej wykrywanych podczas kontroli błędów. 

Program szkolenia

  • Analiza aktów prawnych normalizujących procesy kontroli zewnętrznych w szkołach i przedszkolach.
  • Katalog instytucji uprawnionych do kontroli szkół i przedszkoli oraz zakres ich uprawnień kontrolnych.
  • Rodzaje kontroli oraz tryby prowadzenia kontroli zewnętrznych. Uprawnienia oraz obowiązki podmiotu kontrolującego i kontrolowanego. Procedury i etapy kontroli.
  • Zakres przedmiotowy kontroli prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, PIS, Straż Pożarną, PIP, Nadzór Budowlany, ZUS, NIK.
  • Przygotowanie do kontroli - działania dyrektora w celu uniknięcia najczęściej wykrywanych błędów w trakcie kontroli.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas