Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej.

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna procedury administracyjne oraz usystematyzuje swoją wiedzę w zakresie stosowania przepisów kpa w szkole lub placówce oświatowej.

Opis

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu stosowania w placówkach oświatowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Program szkolenia

  • Zasady ogólne prawa administracyjnego. Czynności administracyjne w szkole lub placówce oświatowej.
  • Wymogi formalne prawidłowego postępowania administracyjnego. Właściwy przebieg postępowania administracyjnego .
  • Decyzje administracyjne podejmowane w placówce oświatowej
  • Tryb odwoławczy (zażalenie, odwołanie).
  • Postępowania administracyjne w szkołach i placówkach oświatowych i ich zakres.
  • Jakie decyzje administracyjne zobowiązany jest wydać dyrektor szkoły lub placówki.
  • Skargi i wnioski w kpa.
  • Wydawanie zaświadczeń w zgodzie z kpa.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas