Zasady i działania poprawiające bezpieczeństwo w szkołach. Kultura bezpieczeństwa pracy i nauki.

Korzyści

1

Dowiesz się, gdzie tkwi “klucz” do budowania świadomości bezpieczeństwa w organizacji pracy szkoły?

2

Dowiesz się na czym polega sztuka budowania autorytetu w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa?

3

Poznasz niezbędne procedury, otrzymasz wzory druków i przydatne w pracy materiały, dowiesz się, jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny i jak nadzorować jego realizację, otrzymasz wzór programu.

4

Uzyskasz informacje, jak siągnąć spełnienie wymagań stawianych przez prawo, jednocześnie utrzymując dobre relacje i zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki?

5

Dowiesz się, jakie dokumenty potwierdzające realizacje zadań w zakresie bhp musisz posiadać i jak tę dokumentację prowadzić?

Opis

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o problemach związanych z egzekwowaniem zasad bhp przez dyrektorów szkół. Podczas szkolenia dowiesz się, jak eliminować zagrożenia i przestrzegać zasad bhp chroniących zdrowie i życie uczniów i pracowników. Celem szkolenia jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i nauki oraz inspirowanie kadry zarządzającej do aktywnego eliminowania zagrożeń. Jeśli chcesz podnieść bezpieczeństwo pracy i nauki, kształtować kulturę respektowania zasad bhp przez całą społeczność szkolną, skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej! Dowiesz się, jak rozwinąć poczucie odpowiedzialności za sprawy bhp u pracowników oraz jak skutecznie wpływać na postawy pracowników i uczniów, ich podejście do bezpieczeństwem pracy i nauki. Poznasz podstawy prawne i praktyczne rozwiązania organizacji wycieczek, wyjść i imprez, szkoleń i profilaktyki zdrowotnej. Zostaniesz wyposażony w druki i interpretacje!

Program szkolenia

  • Obowiązki i odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w zakresie pełnionych funkcji.
  • Identyfikacja „słabych punktów”. Przygotowanie nowych procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Monitoring w szkole. Program wychowawczo-profilaktyczny.
  • Wpływ sytuacji epidemicznej na bezpieczeństwo w szkole. Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19?
  • Bezpieczeństwo informacyjne w szkole.
  • Podział wypadków ze względu na rodzaj urazu. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Profilaktyka zdrowotna.
  • Podstawy prawne organizacji wycieczek i wyjść.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas