Uczniowie z Ukrainy i z innych krajów w naszych szkołach i przedszkolach – jak zorganizować proces przyjmowania i nauczania uczniów innych narodowości w naszych szkołach i przedszkolach

Korzyści

1

Podczas szkolenia przeprowadzimy Państwa przez proces przyjmowania i rekrutacji uczniów z Ukrainy do naszych szkół.

2

Dokładnie omówimy również w jaki sposób organizować proces nauczania choćby w zakresie takich problemów jak znajomość języka, potrzeby w zakresie wsparcia psychologiczno–pedagogicznego, procesy adaptacji do naszego systemu szkolnego.

Opis

O sytuacji edukacyjnej obcokrajowców mówiło się już od jakiegoś czasu. Wszyscy byli zgodni, że w związku z coraz liczniejszą emigracją zarobkową z Ukrainy problemy edukacji dzieci i młodzieży obcokrajowców wymagają szybkich zmian dostosowujących system do realiów. Niestety ostatnie tragiczne wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów jeszcze bardziej uwydatniły potrzebę właściwego zorganizowania naszego państwa w tym zakresie.

Program szkolenia

  • Informacje na temat zakresu wsparcia dla uczniów z Ukrainy.
  • Procedury przyjmowania uczniów z Ukrainy do naszych szkół – rekomendacje MEiN oraz wewnętrzne procedury w tym zakresie
  • Jak organizować wsparcie dla uczniów przyjmowanych do naszych szkół będących uchodźcami z Ukrainy.
  • Model wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w zakresie niwelowania przeżyć traumatycznych oraz budowania relacji w nowym środowisku szkolnym.
  • Organizacja dodatkowego wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej w ramach dodatkowych środków ministerialnych.
  • Zasady organizacji pracy szkoły i przedszkola
  • Tworzenie szkolnej procedury przyjmowania i organizacji nauczania dla uczniów z Ukrainy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas