Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania placówką we wszystkich obszarach jej pracy

Korzyści

1

Prawidłowa dokumentacja wewnętrzna- Regulamin Kontroli Zarządczej.

2

Prawidłowa dokumentacja - ochrona zasobów i nadzór nad powierzonym majątkiem jako standard.

3

Zapoznanie z projektem ustawy i jej zmianami, regulującej funkcjonowanie Kontroli Zarządczej.

Opis

Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają z podstawy prawnej w zakresie wyznaczania celów JST oraz jednostek podległych. Zostanie zwrócona uwaga na konieczność dostosowania dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie Systemu Kontroli Zarządczej - tj. Regulamin Kontroli Zarządczej oraz na zapisy jakie powinna zawierać. Omówione zostaną dobre praktyki, rola i zadania oraz odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej z wyraźnym akcentem na obszary i sytuacje w których może dochodzić do naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych- Uszczelnianie systemu i monitorowanie.


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej, jej rachunkowości i gospodarkę finansową umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem standardów Kontroli Zarządczej.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania kontroli zarządczej w placówkach oświatowych.
  • Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej.
  • Standardy kontroli zarządczej
  • Przykłady dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
  • Samoocena kontroli zarządczej
  • Odpowiedzialność kierownika jednostki – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas