BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - narzędzia, metody i sposoby wspomagające ocenę stanu bezpieczeństwa w szkole.

Korzyści

1

Planowanie podejmowania skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

2

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz administracji obiektu

3

Nabycie umiejętności organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo pracy i nauki, prowadzenie właściwej dokumentacji w/w zakresie.

4

Zwiększenie świadomości związanej z odpowiedzialnością prawną za naruszenie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole.

5

Wskazanie możliwości budowania bezpieczniejszego środowiska szkoły

Opis

Bezpieczeństwo w szkole - obejmuje wiele obszarów, m.in.: stan techniczny budynków szkoły i jej otoczenia, wewnątrzszkolne przepisy i ich znajomość wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, klimat społeczny. Ważne jest identyfikowanie zarówno zagrożeń, jak i zasobów umożliwiających prowadzenie efektywnych działań zapewniających poprawę bezpieczeństwa w szkole.

 

Szkolenie ma na celu zadanie wsparcia dyrektorom szkół w budowaniu systemu bezpieczeństwa w zarządzanym podmiocie, wzmocnienie ochrony zdrowia i życia dzieci podczas pobytu w szkole i poza nią.

Program szkolenia

  • Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa w szkole.
  • Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
  • Określenie zadań dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole – realizacja wymagań określonych przepisami prawa.
  • Identyfikacja „słabych punktów” w celu określenia najważniejszych zagrożeń wypadkowych oraz ich źródeł i miejsc występowania.
  • Kontrole BHP w szkole.
  • Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa.
  • Listy kontrolne – zalecenia.
  • Procedury postępowania określające zasady organizacyjne ograniczające ryzyko wypadkowe w szkole.
  • Zasady i działania poprawiające bezpieczeństwo w szkole.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas