Zmiany w karcie nauczyciela - poradnik dyrektora - menedżera oświaty.

Korzyści

1

zapoznanie z istotą wprowadzanych zmian oraz właściwa interpretacja zjawisk prawnych,

2

doskonalenie umiejętności pracy dyrektora menedżera przez planowanie nowych rozwiązań prawnych,

3

umiejętność oceny zmian w prawie oświatowym i ich realizacja w zarządzaniu szkołą.

Opis

Kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela wchodzi w życie. To istotne zmiany, które dotyczą różnych obszarów zarządzania szkołą: organizacyjnego, prawnego, kadrowego. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie nowe rozwiązania prawne, które mają wpływ na decyzje dyrektora szkoły. Omówione zostaną również nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zasady przyznawania laptopów dla nauczycieli i uczniów klas czwartych a także zmiany w podstawach programowych, na które warto zwrócić uwagę w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  

Program szkolenia

  • Zmiany Karty Nauczyciela i 18 innych ustaw oraz przepisy wykonawcze. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli a dotychczasowe rozwiązania emerytalne.
  • Zmiany w ustawie o języku polskim a zatrudnianie cudzoziemców.
  • Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - jaki wpływ mają na wewnątrzzakładowe przepisy praca. Korekta planowanych wydatków, zmiana regulaminu zfśs.
  • Nowa ustawa o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych - z jakich uprawnień mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele i w jakim czasie.
  • Awans zawodowy i ocena pracy z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela.Nagroda specjalna dla nauczycieli. Czas pracy nauczycieli - realizacja godzin ponadwymiarowych.
  • Inne zmiany w prawie oświatowym, testy sprawnościowe na zajęciach wychowania fizycznego, ewidencja blankietów i druków szkolnych, zakaz sprzedaży energetyków w szkołach.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas