Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w obszarze bezpieczeństwa – analiza i przegląd aktualnych zapisów prawnych. Stan na 30 września 2023.

Korzyści

1

Uczestnicy znają podstawowe terminy i obszary bezpieczeństwa szkoły,

2

posługują się przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa,

3

• podejmują właściwe działania profilaktyczne, wychowawcze, interwencyjne oraz organizacyjne dotyczące bezpiecznej placówki.

Opis

Bezpieczeństwo placówki – szkoły, przedszkola – zatacza coraz szersze kręgi: rozrasta się problem cyberprzemocy, wzrasta liczba dzieci i młodzieży podejmujących próby samobójcze – często kończące się dramatyczne; mamy ogromny odsetek uczniów w kryzysie psychicznym i fizycznym; podwaja się liczba dzieci z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Do tego wyraźnie zaznaczają się niekorzystne zmiany w kondycji psychofizycznej nauczycieli, co przekłada się na trudne relacje z rodzicami czy też wśród rady pedagogicznej. Mamy głośne medialnie sprawy z krzywdzeniem dzieci, w tym seksualnym.

To wszystko powoduje, że odpowiedzialność dyrektora za sprawy bezpieczeństwa nabiera  nieznanej dotychczas wagi i jednocześnie wymaga wiedzy z wielu, często dalekich od spraw dydaktycznych, obszarów.

Proponujemy Państwu szkolenie, które uporządkuje oraz  zaktualizuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w szkole – zgodnie z aktualnymi zapisami prawa powszechnego i oświatowego.

Program szkolenia

  • Przegląd ustaw, rozporządzeń i innych zapisów prawa z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego, społecznego – w kontekście zadań i obowiązków dyrektora.
  • Bezpieczna szkoła czyli jaka? Fizyczne standardy bezpieczeństwa i zapewnienie dostępności.
  • Bezpieczne relacje wśród pracowników czyli o etyce, odpowiedzialności i mobbingu.
  • Bezpieczne relacje: dorosły – wychowanek/ uczeń – zgodnie ze standardami ochrony małoletnich.
  • Działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa psychicznego uczniów i wychowanków– główne kierunki i zasady.
  • Działania interwencyjne – kto, kiedy, w jakich okolicznościach. Podstawowe procedury.
  • Kiedy zagrożenie płynie z Internetu – o cyberprzemocy i niezbędnych działaniach.
  • Czy atak terrorystyczny może nam się zdarzyć – jak się przygotować na sytuacje nadzwyczajne.
  • Kryzysy i media jako element zagrożenia wizerunku bezpiecznej placówki.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas