E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty. Nowy obowiązek od 30 grudnia 2023 r.

Korzyści

1

Przygotowanie się do zmian w zakresie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych.

2

Uczestnik otrzyma jednoznaczne odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków, które szkoły będą musiały spełnić w zakresie elektronicznego doręczania korespondencji od dnia 30 grudnia 2023 r.

Opis

Uczestnik otrzyma jednoznaczne odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków, które szkoły będą musiały spełnić w zakresie elektronicznego  doręczania korespondencji od dnia 30 grudnia 2023 r.

Po konsultacjach z podmiotami, które miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. Minister Cyfryzacji zdecydował o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r.

Jak wyjaśniono na stronie resortu cyfryzacji, „przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia nastąpiło na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji publikowanego w Dzienniku Ustaw”.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000254001.pdf

Od tego dnia będą musiały:

 • mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE),
 • doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.

  Podstawą prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego są:


   Czym są e-Doręczenia 

   e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. e-Doręczenia to nowoczesna metoda szybkiej i bezpiecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi a przedsiębiorstwami i obywatelami. 

   E-doręczenia, a list polecony 
   Doręczenie elektroniczne, to nowoczesna forma przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, zastępująca technicznie i formalnie list polecony, który jest oficjalnym sposobem przekazywania formalnych dokumentów w procedurze administracyjnej oraz w postępowaniu cywilnym. Podczas gdy dostarczenie listu poleconego zazwyczaj trwa około kilku dni, doręczenie elektroniczne może być natychmiastowe, umożliwiając szybką wymianę informacji. Stosowanie e-Doręczeń zapewnia elastyczność i wygodę w przesyłaniu dokumentów z dowolnego miejsca, o dowolnej porze. Wymaga jedynie dostępu do internetu i odpowiednich narzędzi elektronicznych, takich jak komputer czy smartfon. Doręczenie elektroniczne jest realizowane w ramach usług zaufania, które zapewniają ochronę tajemnicy przesyłki oraz zabezpieczają jej integralność. Nadanie przesyłki w doręczeniu elektronicznym jest potwierdzane dowodem nadania, a odebranie dowodem otrzymania. Strony korespondencji realizowanej za pomocą rejestrowanego doręczenia elektronicznego muszą zostać zidentyfikowane przez dostawcę usługi. 

   E-doręczenia, a e-mail 
   W przeciwieństwie do zwykłej poczty elektronicznej, rejestrowane doręczenie elektroniczne realizowane jest tylko dla zidentyfikowanych użytkowników, dzięki czemu jesteśmy pewni, kim są nadawca i odbiorca. W praktyce proces identyfikacji, czyli weryfikacji naszej tożsamości, będzie realizowany podobnie do tego, który znamy z procesów bankowych. e-Doręczenia zapewniają również poufność korespondencji − otrzymujemy informację o wszystkich podmiotach, które brały udział w doręczeniu przesyłki. Dostawcy mają obowiązek zadbać o poprawny proces doręczenia: powinni zebrać i wystawić stosowne dowody realizacji przesyłki. Dowody te są przekazywane nadawcy i odbiorcy. Najważniejsze z nich: potwierdzenie wysłania i otrzymania zawierają informacje o nadawcy i odbiorcy oraz dacie dostarczenia i odbioru przesyłki. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w ramach krajowego systemu e-Doręczeń dostawcy muszą przechowywać wszystkie dowody przez minimum 36 miesięcy. 

    Źródło : e-Doręczenia w JST - co warto wiedzieć | Serwis Samorządowy PAP

   Program szkolenia

   • Omówienie podstaw prawnych.
   • Jednostka systemu oświaty jako podmiot zobowiązany do stosowania nowych przepisó0 omówienie zasad.
   • Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych
   • Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń
   • Baza adresów elektronicznych
   • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
   • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje

   Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

   MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

   Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

   Baza nauczycieli

   Społeczna inicjatywa
   Grupy Eko-Tur

   dowiedz się więcej
   Edurada

   Portal dla
   zaangażowanych
   w edukację
   - dla pasjonatów
   nauki i rozwoju

   dowiedz się więcej
   Primopsyche

   Niepubliczna poradnia
   psychologiczno
   - pedagogiczna

   dowiedz się więcej
   Wydawnictwo promienistych

   Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
   Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

   dowiedz się więcej

   Śledź nas