Druki szkolne, e-legitymacje i dokumenty publiczne, elektroniczne i wypełniane ręcznie w organizacji pracy sekretariatu.

Korzyści

1

Uczestnik zna rodzaje druków szkolnych i prawidłowo je wypełnia i ewidencjonuje.

2

Uczestnik zna zasady wydawania e-legitymacji i mLegitymacji.

3

Uczestnik potrafi dokonać wyboru odpowiednich poddruków dla potrzeb wydania duplikatu świadectwa.

4

Uczestnik rozumie istotę wprowadzonych zmian i potrafi zastosować rozwiązania praktyczne.

5

Uczestnik ma wiedzę prawną stanowiącą o okresach przejściowych dla wprowadzonych zmian.

Opis

To szkolenie to zbiór praktycznych rozwiązań, pozwalających na umiejętne wykorzystanie nowych regulacji prawnych w organizacji pracy sekretariatu. Zmiany wzorów druków szkolnych: arkuszy ocen, świadectw, duplikatów, nowe zasady wydawania legitymacji szkolnych i towarzyszące tym zmianom przepisy przejściowe to ważne rozwiązania prawne zarówno dla dyrektora szkoły, jak również dla pracownika sekretariatu. Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany dotyczą odpowiednio przedszkola, szkoły i w jakim czasie należy je wprowadzić oraz czym są one spowodowane. Szczegółowo zostaną omówione rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, wzoru, zasady ich wypełniania, ewidencjonowania, wydawania duplikatów oraz sprostowania. 

Program szkolenia

  • Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania. Teczki aktowe i rekomendowane okresy przechowywania.
  • Druki szkolne obowiązujące w przedszkolu i szkole. Ogólne informacje. Formaty i kategorie dokumentów publicznych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
  • Arkusze ocen wypełniane pismem ręcznym i w postaci elektronicznej. Zasady wydawania kopii. Indeksy szkolne.
  • Świadectwa szkolne i ich duplikaty. Właściwe poddruki duplikatów. Zasady wydawania, opłaty i ewidencje dokumentów publicznych.
  • Zaświadczenia o przebiegu nauczania, zaświadczenie o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa. Suplementy. Odpisy.
  • Legitymacje szkolne i przedszkolne, e-legitymacje i mLegitymacje. Blankiety, dane i hologramy.
  • Sprostowania i zmiana danych osobowych. Niszczenie nieważnych dokumentów.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas