Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowanie raportu na dzień 31 marca 2024 roku.

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia poznają zadania wynikające z zapisów prawa o zapewnieniu dostępności

2

poznają minimalne wymagania architektoniczne, cyfrowe i komunikacyjno-informacyjne, które powinien spełniać podmiot publiczny,

3

zaplanują działania, zmierzające do zapewnienia dostępności w swojej placówce.

Opis

20 września 2019 weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta jest kluczowym elementem programu „Dostępność Plus” przyjętego przez rząd  2018 roku. Wdrażanie poszczególnych działań rozłożone jest na najbliższe lata.

W związku z jej funkcjonowaniem na dyrektora każdej placówki oświatowej nałożono obowiązek takiego przygotowania szkoły, przedszkola czy ośrodka, aby spełniała minimalne wymagania w ramach programu „Dostępność Plus”  oraz zapewniała równy dostęp wszystkim osobom ze specjalnymi potrzebami.

Ponadto placówki użyteczności publicznej są zobowiązane do przygotowania raportów oceniających ich stan przygotowania do wypełniania minimalnych wymagań. Wraz z końcem marca 2024 roku mija termin przygotowania przez każda placówkę oświatową raportu z zapewnienia dostępności i zamieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Aby właściwie przygotować placówkę do spełnienia opisywanych wymagań dyrektor szkoły jest zobowiązany podjąć liczne działania. W trakcie naszego szkolenia zapoznamy Państwa z zapisami ustaw i programu rządowego, niezbędnymi wymaganiami oraz wskażemy rozwiązania, które należy niezwłocznie wdrożyć.

Program szkolenia

  • Analiza zapisów prawa w zakresie zapewnienia dostępności – ustawy i programy rządowe
  • Obowiązująca terminologia oraz terminy
  • Adresaci dostępności czyli „osoby o szczególnych potrzebach” na terenie placówki oświatowej
  • Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Co to jest dostęp alternatywny. Kto i w jakim zakresie może go stosować
  • Koordynacja zapewnienia dostępności. Zadania koordynatora
  • Obowiązek raportowania przez podmioty publiczne o stanie zapewnienia dostępności
  • Praktyczne działania w placówce oświatowej

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas