System Ochrony Małoletnich - prawne obowiązki dyrektorów i pracowników jednostek systemu w zakresie wdrożenia nowych uregulowań prawnych.

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda schemat interwencji prawnej w przypadku posejrzenia krzywdzenia małoletnich, na co zwrócić uwagę, jakie kroki podjąć, żeby nie zaniechać swoim obowiązkom wskazanym w przepisach.

2

Uczestnicy uzyskają informację dotyczącą obowiązkowych elementów „Standardów Ochrony Małoletnich” i wzór tego dokumentu dostosowany to aktualnego brzmienia przepisów.

3

poznają sposoby wspierania rozwoju kompetencji uczniów z zaburzeniami uwagi

Opis

Celem szkolenie jest przedstawienie uczestnikom całego „Systemu Ochrony Małoletnich”, na który skradają się schematy interwencji określone w przepisach prawa.

Omówione zostaną obowiązki pracowników jednostek systemu oświaty w zakresie interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich, a także konsekwencje prawne nie podjęcia działań.

Z uwagi na zmiany w przepisach, które weszły w życie we wrześniu 2023 r. i te, które zaczną obowiązywać od 15 lutego 2024 r. szczegółowo omówiona zostanie tez zmiana wprowadzona ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i innych ustaw.

Uczestnicy uzyskają informację dotyczącą obowiązkowych elementów „Standardów Ochrony Małoletnich” i wzór tego dokumentu dostosowany to aktualnego brzmienia przepisów.

System Ochrony Małoletnich- prawne obowiązki dyrektorów i pracowników jednostek systemu w zakresie wdrożenia nowych uregulowań prawnych.

Program szkolenia

  • 1. Obowiązki dyrektorów i pracowników jednostek systemu oświaty w zakresie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia małoletnich
  • 2. Nowe uregulowania w zakresie stosowania procedury „Niebieskiej Karty”.
  • 3. Nowa definicja przemocy domowej- na co trzeba zwrócić uwagę?
  • 4. Nowe obowiązki organów pomocy społecznej.
  • 5. Nowe obowiązki w zakresie weryfikowania karalności w Krajowym Rejestrze Karnym i Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • 6. Standardy Ochrony Małoletnich jako element systemu ochrony
  • 7. Zespół do Spraw Analizy zdarzeń- nowa „instytucja” jako element Systemu Ochrony Małoletnich

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas