Nowe standardy protokołowania zebrań - jak dokumentować kompetencje rady pedagogicznej w oparciu o regulamin. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej z wykorzystaniem różnych form

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia zna zasady tworzenia protokołu i księgi protokołów.

2

Potrafi zaproponować własne rozwiązania tworzenia protokołów przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

3

Potrafi opracować regulamin rady pedagogicznej.

4

Tworzy uchwały w oparciu o techniki prawodawcze.

Opis

Jedną z kompetencji rady pedagogicznej jest ustalenie standardów protokołowania zebrań i zapisania ich w regulaminie. Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko będą mogli uporządkować swoją wiedzę z zakresu kompetencji rady pedagogicznej, ale otrzymają również przykłady wielu uchwał, opinii oraz regulamin rady pedagogicznej określający standardy protokołowania odpowiadające potrzebom szkoły oraz uwzględniające obowiązujące rozwiązania prawne. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć protokoły i księgi protokołów, jak je archiwizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły, uwzględniając potrzeby tworzenia protokołów zarówno w postaci papierowej sporządzonych na kompyterze oraz wpisywanych do księgi odręcznie.   

Program szkolenia

  • Regulamin rady pedagogicznej podstawowym dokumentem pracy rady i pracy z radą.
  • Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie.
  • Standardy pracy z radą pedagogiczną: zadania protokolanta i przewodniczącego, kultura prowadzenia zebrań, przebieg głosowania i tryb wnoszenia sprostowań.
  • Znaczenie techniki prawodawczej w tworzeniu uchwał. Przedmiot uchwały i powierzenie jej wykonania.
  • Jawność informacji zawartych w uchwałach i protokołach a tajemnica rady pedagogicznej.
  • Doskonalenie kompetencji cyfrowych jako jedno z zadań nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w pracy z radą pedagogiczną. Protokół sporządzony na komputerze.
  • Protokoły pisane odręcznie - przywiązanie do tradycji czy czas na zmiany.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas