Nowe zadania dyrektora jako pracodawcy, w tym obowiązki wynikające z ustawy o obronie ojczyzny.

Korzyści

1

Zna własne obowiązki i uprawnienia oraz uprawnienia pracownicze; udziela ich pracownikom zgodnie z prawem właściwie interpretując zmiany w różnych obsarach prawa pracy.

2

Prawidłowo ocenia wymóg kwalifikacyjny wobec nauczycieli oraz inne niezbędne wymagania wobec pracowników, w tym niekaralność, wymogi w zakresie bhp i profilaktyki zdrowotnej.

3

Właściwie interpretuje obowiązki i uprawnienia pracodawcy i prawcownika wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny.

4

Jest na bieżąco ze zmianami w prawie, które mają wpływ na styl zarządzania personelem.

Opis

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół, wicedyrektorów, kierowników świetlic (zwłaszcza osób, które od niedawna pełnią funkcje kierownicze). Przewidziane podczas szkolenia treści obejmują głównie nowe zadania wynikające z nowych i znowelizowanych ustaw, w tym z ustawy o obronie Ojczyzny. Omawiane zagadnienia ustalono w oparciu o liczne pytania i sugestie klientów, które stanowiły i nadal stanowią liczne problemy interpretacyjne wobec nowego stanu prawnego, z uwzględnieniem zmian ustaw i rozporządzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy. Szkolenie pozwoli na znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące statusu dyrektora i osoby go zastępującej a także wskaże wiele praktycznych rozwiązań dotyczących oceny kwalifikacji nauczycieli, weryfikacji ich niekaralności, prawa do nowych legitymacji pracowniczych, uprawnień w przypadku pracownika odbywającego służbę w obronie terytorialnej. Na praktycznych przykładach będą omówione obowiązki pracodawcy dotyczące zmian w przepisach o bhp, badaniach lekarskich a także w przepisach o korzystaniu przez pracowników z uprawnień związanych z niepełnosprawnością.

Program szkolenia

  • Dyrektor szkoły jako pracodawca. Pełnienie funkcji a powierzenie obowiązków. Bezprawne odwołanie dyrektora szkoły. Dyrektor jako radny i członek związku zawodowego.
  • Nowe kwalifikacje nauczycieli – jak prawidłowo je ocenić, uwzględniając dotychczasowe zatrudnienie i prowadząc rekrutację?
  • Zaświadczenia o niekaralności pracowników i konsekwencje ich braku w aktach osobowych. Nowe legitymacje służbowe nauczycieli .Konsekwencje przeliczenia stażu pracowniczego.
  • Obrona Ojczyzny a obowiązki pracodawcy i pracownika.
  • Zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Wydłużenie uprawnień dla pracowników z niepełnosprawnością.
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne: książeczka czy orzeczenie, na jakich stanowiskach pracy obowiązuje, ważność badań. Nowe wymogi bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas