Przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2024 / 2025 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2024 / 2025, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja.

Korzyści

1

znają podstawowe zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego

2

konstruują plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami prawa oraz aktualną sytuacją w oświacie

3

podejmują wszelkie dodatkowe działania związane prawidłowym funkcjonowaniem placówki w nowym roku szkolnym

Opis

Nowy rok szkolny zbliża się szybkimi krokami. Już teraz warto zastanowić się nad specyfiką zbliżającego się roku –  stan psychofizyczny uczniów  i nauczycieli, trudności z realizacją podstawy programowej  w ubiegłym roku– te i nie tylko te sprawy, będą rzutować na to, co dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną zaplanuje na kolejny rok. Oczywiście z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej placówki, którą należy poddać ocenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez aktualne wyzwania, zmiany w prawie, przypomni niezbędne coroczne działania oraz wprowadzi w realizację  nowych zadań a także pozwoli sprawnie i efektywnie przeprowadzić radę pedagogiczną otwierającą nowy rok.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne wzory dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego z uwzględnieniem poziomu kształcenia (m.in. projekty uchwał, plan nadzoru pedagogicznego,  plan pracy szkoły, plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły, tygodniowy plan pracy, szkolny zestaw programów nauczania, plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.) Pozwoli to na skuteczne zaplanowanie strategicznych obszarów pracy szkoły bez nadmiernej biurokracji (zgodnie z wytycznymi MEIN).

Program szkolenia

  • Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego
  • Informacje na temat aktualnej sytuacji w oświacie oraz głównych kierunków polityki oświatowej państwa
  • Analiza zasobów placówki, kondycji psychofizycznej oraz potrzeb dydaktycznych uczniów jako podstawy do planowania działań w nowym roku szkolnym
  • Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami
  • Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły
  • Przygotowanie programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców. Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
  • Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy
  • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad. Zadania dyrektora oraz nauczycieli

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas