Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Korzyści

1

Umiejętność rozpoznawania uczniów z SPE i rozumienie ich zróżnicowanych potrzeb.

2

Umiejętność planowania pracy z uczniami z SPE na różnych zajęciach.

3

Usprawnienie współpracy w zakresie wsparcia uczniów z SPE oraz dokumentowanie pracy w tym zakresie.

Opis

Obecnie w każdej szkole/ przedszkolu, niezależnie od etapu edukacyjnego, środowiska w którym szkoła funkcjonuje i naszych nauczycielskich oczekiwań uczą się uczniowie określani jako grupa o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Specjalne potrzeby edukacyjne to pojęcie bardzo szerokie, uwzględniająca zarówno uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami zdrowia psychicznego i emocjonalnego, w normie intelektualnej i poniżej normy, ze specyficznymi trudnościami czyli dys… ale też uczniowie szczególnie uzdolnieni.  To zarówno grupa, która posiada opinie czy orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i uczniowie, którzy nie posiadają żadnego dokumentu.

Ta ogromna różnorodność skutkuje innymi potrzebami i możliwościami uczniów, co przekłada się na zróżnicowanie sposobów nauczania/uczenia się. Wymaga od nauczycieli dużej wiedzy teoretycznej oraz przełożenia jej na praktyczne działania w codziennej pracy. Wiele „trudnych” sytuacji, zarówno w sferze dydaktycznej i wychowawczej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynika z braku wiedzy i umiejętności kadry. Zapraszamy na szkolenie, które poszerzy, uporządkuje Państwa wiedzę na ten temat.

Program szkolenia

  • Specjalne potrzeby edukacyjne – wokół pojęcia. Różnorodne interpretacje
  • Prawo oświatowe a specjalne potrzeby edukacyjne
  • Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne
  • Specyfika pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podstawowe zasady
  • Co to znaczy „dostosować” i „ indywidualizować”. Przykładowe dostosowania dla uczniów
  • Praca zespołowa w udzielaniu wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Współpraca szkoły z różnymi instytucjami/ organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
  • Dokumentowanie działań w zakresie pracy z uczniem z SPE. Wzory dokumentów
  • Pytania, dyskusja – czas na realizację indywidualnych potrzeb uczestników

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas