Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w wielokulturowej szkole

Korzyści

1

Uczestnicy znają podstawowe zapisy prawne dotyczące PPP, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych uregulowań

2

podejmują skuteczne i adekwatne działania

3

prowadzą właściwą dokumentację realizowanych działań pomocowych

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niewiele zmieniającym kształcie realizujemy już od 2017 roku. Zatem teoretycznie wszyscy nauczyciele i specjaliści doskonale wiedzą, jak sobie radzić z różnorodnymi wyzwaniami i realizacją wsparcia uczniów.

Niemniej jednak aktualne wydarzenia oraz związane  z tym problemy i różnorodność sytuacji naszych wychowanków powodują, iż często mamy mnóstwo pytań, wątpliwości                                      i uwag. Stale wymagają rozpoznania oraz wsparcia nasi uczniowie, zmagający się ze skutkami pandemii i izolacji społecznej, a kolejna grupa uczniów z traumatycznymi doświadczeniami wojny napływa do szkół. Ponadto w takiej wielokulturowej szkole, pojawić  się może wiele sytuacji i problemów, które będą wymagały nietypowych rozwiązań i stałego wsparcia dzieci oraz ich rodziców ze strony kadry pedagogicznej. Stąd też nasza propozycja szkolenia dla dyrektorów, specjalistów i nauczycieli z wszelkiego rodzaju placówek.

Program szkolenia

  • Wielokulturowa szkoła – aspekty społeczne, kulturowe i prawne
  • Możliwe obszary trudności i zaburzeń procesów edukacyjnych w wielokulturowej szkole
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako podstawy działań edukacyjnych
  • Diagnoza wieloaspektowa – obszary, metody, narzędzia i jej wykorzystanie w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Formy i modele udzielania wsparcia różnych grupom uczniów
  • Rola nadzoru pedagogicznego w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Praca zespołowa czyli o niezbędnych kompetencjach nauczycieli i specjalistów. Rodzice w wielokulturowej szkole – jak z nimi współdziałać dla dobra dziecka.
  • Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego dla wsparcia uczniów wielokulturowej szkoły

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas