Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – depresja, fobie, uzależnienia, samookaleczenia i samobójstwa – co nauczyciel wiedzieć powinien

Korzyści

1

Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą znali objawy podstawowych zaburzeń zdrowia psychicznego

2

Uczestnicy będą potrafili potrafili rozpoznać sytuacje kryzysowe związane z kondycją psychofizyczną swoich uczniów i wychowanków

3

Uczestnicy będą umieli podejąć działania adekwatne do sytuacji, we współpracy z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi.

Opis

Nauczyciele to osoby spędzające z młodymi ludźmi dużo czasu i widząc je w społecznych relacjach, mają jeden z najpełniejszych obrazów funkcjonowania młodej osoby. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieli świadomość objawów najczęściej występujących zaburzeń, aby w razie ich zauważenia wiedzieli, z czym mają do czynienia i mogli zaalarmować rodziców. Wczesna diagnoza i interwencja może znacząco poprawić jakość życia młodego człowieka i jego funkcjonowanie w szkole oraz poza nią. Ogrom problemów związanych z zagrożeniami zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, narasta w lawinowym tempie, o czym alarmują już nie tylko specjaliści. 

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zaprezentujemy krótki przegląd najważniejszych objawów różnorodnych zaburzeń oraz działań w obliczu sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem i życiem wychowanków

Program szkolenia

  • Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia – definicje, uwarunkowania społeczne, rodzinne, środowiskowe
  • Z badań i statystyk czyli jak obecnie wygląda kondycja psychofizyczna naszych wychowanków.
  • Zaburzenia zdrowia psychicznego – depresje, fobie, uzależnienia.
  • Samookaleczenia, próby samobójcze i samobójstwa – co każdy nauczyciel wiedzieć powinien.
  • Trudne zachowania uczniów sygnalizujące inne problemy: przemoc domowa, molestowanie seksualne, zaburzenia odżywiania
  • A gdy kryzys nastąpi… czyli działania interwencyjne. Gdzie szukać pomocy – procedura postępowania, instytucje wspierające
  • Jak rozmawiać z rodzicami o zdrowiu psychicznym dzieci.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas