Pedagog specjalny w akcji czyli zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole

Korzyści

1

Uczestnicy znają zakres obowiązków wynikających z zapisów prawa

2

przygotowują plan działania adekwatny do specyfiki placówki i własnych możliwości

3

dokumentują swoją pracę

Opis

To nowe stanowisko w szkołach i przedszkolach budzi wiele pytań. Co powinien pedagog specjalny robić, jakie zadania realizować, jak przygotować się do pracy i jak ją udokumentować. Czy jeśli w placówce nie ma dzieci czy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia socjalnego, praca tego specjalisty ma sens, jest potrzebna? Czym powinien się zająć? A jeśli uczniów jest zbyt wielu w przeliczeniu na niepełny wymiar etatu, jak realizować zadania, co wybrać, czym się kierować?

Po kilku miesiącach od utworzenia nowego stanowiska można już określić priorytety  pracy pedagoga specjalnego, ułożyć efektywny plan działania. Można również przeanalizować przykładowe wzory dokumentów, niezbędnych w pracy tego specjalisty.

Aby Państwu pomoc w tych niełatwych działaniach, zapraszamy na szkolenie, które uporządkuje informacje, pomoże realizować skutecznie i  zgodnie z prawem zakres obowiązków.

Program szkolenia

  • Zasady zatrudniania, kwalifikacje i niezbędne kompetencje w pracy pedagoga specjalnego.
  • Analiza zakresu obowiązków, wynikających z zapisów prawa oświatowego.
  • Rola pedagoga specjalnego w organizacji i udzielaniu pomocy dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Współpraca pedagoga specjalnego z dyrektorem placówki – zadania związane z realizacją zasady dostępności.
  • Jak konstruować plan pracy?
  • Zadania pedagoga a model edukacji włączającej czyli na jakie zmiany się szykować?
  • Dokumentowanie działań – co należy a co warto dokumentować?
  • Czas na pytania, uwagi i refleksje Uczestników.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas