Interwencja kryzysowa w placówce edukacyjnej. Aspekty prawne i praktyczne działania

Korzyści

1

Uczestnik rozpoznaje sytuacje kryzysowe i ocenia zagrożenia

2

planuje interwencję kryzysową

3

potrafi się komunikować i nawiązywać relację w kryzysie

Opis

Liczba samobójstw dokonanych oraz prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrasta lawinowo! Co w takiej i podobnych, drastycznych, trudnych emocjonalnie sytuacjach może szkoła? Może a w zasadzie powinna podjąć interwencję!

Interwencja kryzysowa jest metodą doraźnej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej udzielanej osobom, które na skutek trudnych wydarzeń życiowych utraciły możliwość skutecznego radzenia sobie z powstałą sytuacją. Młodzi ludzie – nasi uczniowie –  są szczególnie narażeni na trudne przeżycia i najczęściej nie posiadają narzędzi do radzenia sobie z nimi, uciekając w zachowania, które wyrządzają  ogromne szkody – od zachowań niszczycielskich nakierowanych na innych poprzez narażanie siebie na utratę zdrowia i życia aż do samobójstwa.

W takich sytuacja to pedagog, pracownik szkoły, dostrzegając trudności ucznia jest pierwszą osobą, która może udzielić wsparcia i pomóc przejść przez kryzys.

Zapraszamy Państwa – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów  na szkolenie, które pozwoli nabyć niezbędne umiejętności, właściwie zaplanować działania interwencyjne, oraz udzielić pierwszego wsparcia uczniom w kryzysie.

Program szkolenia

  • Pojęcie kryzysu, reakcja w kryzysie, wydarzenia krytyczne i ich następstwa
  • Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji
  • Specyfika działań interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży.
  • Modele działań interwencyjnych
  • Komunikacja w interwencji kryzysowej – prowadzenie wspierającej rozmowy interwencyjnej
  • Typowe zdarzenia traumatyczne – charakterystyka objawów
  • Procedury interwencyjne w różnych sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas